Proje Hakkında

Söz Uçmadan Hafızalarımızı Kayıt Altına Alıyoruz

Türkiye’de 1980'li yıllardan başlayarak gittikçe yaygınlaşan ve bugün sayısı binlere ulaşan sözlü tarih çalışmalarına kolay erişebilmek için bir veritabanı oluşturarak bunu yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren akademisyenlerin, öğrencilerin, bireysel araştırmacıların kullanımına sunmak; gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara model oluşturabilecek sözlü tarih uygulamaları gerçekleştirmek; bilimsel çalışmalarla yerel, bölgesel ve ulusal tanınırlığı artırma hedefi olan kişilere yenilikçi eğitim faaliyeti sunarak sözlü tarih alanında nitelikli sonuçlar elde etmek amacıyla Bilim ve Sanat Vakfı tarafından Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul'un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi hazırlanmıştır. Mali desteği İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan projenin yürütülmesinde İstanbul Şehir Üniversitesi'nin akademik birikim ve deneyimlerinden faydalanılmaktadır.

Bu kapsamda,

  • İstanbul ölçeğinde bugüne kadar yapılmış sözlü tarih çalışmalarını tespit etmek;
  • Bilimsel çalışmalarda kullanılabilir, güvenilir, kapsamlı, tasnifli bir başvuru kaynağı oluşturmak;
  • Projeyle, sözlü tarih araştırmaları veritabanını hayata geçirmek ve bu veritabanının paylaşıldığı interaktif, yenilenebilir bir web sitesi kurmak;
  • İstanbul'un mekansal ve kültürel çeşitliliğini yansıtan en az 30 isimle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirmek; böylece İstanbul'da veya Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilmek istenen çalışmalara görüşme, görüntü, ses, kayıt ve depolama konularında yöntem ve süreç modeli sunmak;
  • Hem projede görev alacak personele hem de bu alanda faaliyet göstermek isteyen kişilere, yapılan işin bilimsel, güvenilir, anlaşılabilir ve diğer alanlarda kullanılabilir olması için alanın uzmanları tarafından teorik ve pratik eğitim vermek;
  • Yapılan çalışmalar neticesinde yazılı, görsel ve işitsel materyallerin bulunduğu kapsamlı bir kütüphane oluşturarak burayı müteakip çalışmalar için bir merkez haline getirmek hedeflenmektedir.

Tanıtım broşürü için tıklayınız

SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI

Veritabanı

Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı'nın yer alan tüm kategoriler için arama yapabilirsiniz.

D-SPACE

Sözlü Tarih arama veritabanı D-SPACE altyapısını kullanmaktadır.

SON GÜNCELLENENLER